Recyklujeme spolu pre našu budúcnosť.
 • Recyklácia

  Odpad vytriedený v zmysle platnej legislatívy...

 • Likvidácia odpadov

  Zabezpečenie komplexného nakladania s odpadom...

 • Produkcia

  Produkcia rôznorodých ekologických materiálov ...

 • Výkup

  Výkup materiálov vhodných na dalšie spracovanie...

Copyright ©2014-2018 Rameko, s.r.o. Web stránku vytvoril Jakub Ďuraš