Produkcia

 

Spoločnosť RAMEKO s.r.o. v zmysle platnej legislatívy zhodnocuje rôzne druhy odpadov.
 
Materiálové zhodnotenie odpadov sa realizuje na:
 
  • troch jednorotorových drvičoch,
  • ôsmych nožových mlynoch rôznej kapacity,
  • regranulovacej linke.
 
Odpady nevhodné na materiálové zhodnotenie postupujú do procesu na výrobu TAP (tuhých alternatívnych palív) a TDP (tuhých druhotných palív). Tieto druhy palív sú následne zhodnocované procesom R1 v cementárniach a v elektrárni.
 
Výroba TAP a TDP sa realizuje na:
  • dvoch jednorotorových drvičoch
  • dvoch nožových mlynoch rôznej kapacity
 
Na základe tejto skutočnosti vieme našim dodávateľom zabezpečiť potvrdenie R3 o zhodnotení odpadových plastov.

 

 

Copyright ©2014-2018 Rameko, s.r.o. Web stránku vytvoril Jakub Ďuraš