O nás


Spoločnosť RAMEKO, s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu od roku 2006Okrem spolupráce s tuzemskými spoločnosťami dlhodobo spolupracuje s firmami CE regiónu.

 

RAMEKO s.r.o. poskytuje svojim zákazníkom kompletné riešenie odpadového hospodárstva, zabezpečuje zber odpadu, prepravu na území Slovenskej republiky a následné zhodnotenie vo vlastných prevádzkach, resp. zhodnotenie alebo zneškodnenie v zariadeniach zmluvných partnerov. Zákazníkom poskytujeme spracovanie legislatívy v oblasti dokumentácie odpadového hospodárstva, obaly na odpad, odvoz a následne zhodnotenie odpadu.
 
Spoločnosť zamestnáva kvalifikovaných pracovníkov s mnohoročnými skúsenosťami v oblasti odpadového hospodárstva. Poskytovanie služieb spoločnosťou RAMEKO s.r.o. v oblasti komplexného odpadového hospodárstva je založené na individuálnom prístupe k požiadavkám zákazníka v súlade s platnými predpismi a zákonmi. Spoločnosť má povolenie nakladať s nebezpečnými a ostatnými odpadmi. Našim systémom zberu a následným nakladaním s odpadom sa snažíme našim zákazníkom čo najviac minimalizovať náklady na odpadové hospodárstvo vo firmách.
 
Prepravu ostatných aj nebezpečných odpadov zabezpečujeme vlastnými vozidlami spĺňajúcimi podmienky ADR prepravy. Vodiči sú vyškolení na prepravu nebezpečných odpadov a majú absolvované školenie ADR.

 

Naši partneri

 

Copyright ©2014-2018 Rameko, s.r.o. Web stránku vytvoril Jakub Ďuraš