Recyklácia

 

Spoločnosť RAMEKO s.r.o. poskytuje možnosť zhodnocovania ostatných odpadov procesom:
 
  • drvenie odpadov a následná regranulácia - R3,
  • úprava a drvenie odpadov s následným energetickým zhodnotením v partnerskej spoločnosti, ktorá prevádzkuje rotačnú pec - R12.
Copyright ©2014-2018 Rameko, s.r.o. Web stránku vytvoril Jakub Ďuraš