Likvidácia odpadov

Poskytovanie služieb spoločnosťou RAMEKO s.r.o. v oblasti komplexného odpadového hospodárstva je založené na individuálnom prístupe k požiadavkám zákazníka v súlade s platnými predpismi a zákonmi. Spoločnosť má povolenie na nakladanie s nebezpečnými a ostatnými odpadmi. Našim systémom zberu a následným nakladaním s odpadom sa snažíme našim zákazníkom minimalizovať náklady na odpadové hospodárstvo vo firmách.
 
Objednávka likvidácie odpadov:   e-mail: odpady@rameko.sk,   
                                                            tel.: 0918 676 887 
 
 
Prevádzkujeme zariadenia:
  • na zhodnocovanie ostatných odpadov R3, R12
  • na zhodnocovanie nebezpečných odpadov R12 - (R1,3,5)
Copyright ©2014-2018 Rameko, s.r.o. Web stránku vytvoril Jakub Ďuraš