Cenník

Cenník odpadových komodít (platný od 01.07.2023)

a, výkup oleja

- do 400 kg - 50,- €/t (platí pôvodca)

- 400 kg - 1000 kg - 0,- €/t

- 1000 kg a viac - 40,- €/t (výkup)

 

Nebezpečný odpad - odpadový olej nesmie byť znečistený látkami obsahujúcimi chlór, predovšetkým typu chlórových rozpúšťadiel, polychlórovaných bifenylov (PCB), polychlórovanýchterfenylov a pod. 

 

b, výkup autobatérii

- 16 06 01 - olovené batérie - 150,- €/t

- batérie musia byť kompletné

Copyright ©2014-2018 Rameko, s.r.o. Web stránku vytvoril Jakub Ďuraš